„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“    (Charles Farrar Browne)     

       

Společnost EDUSELF se především zaměřuje na edukaci, metodickou, projektovou a publikační činnost. Jejím hlavním cílem je kvalita vzdělávání vnímaná v širším filozofickém kontextu jako obohacení pro jednotlivce i společnost.

Autorkami vytvořené programy vycházejí z jejich dlouholeté pedagogické a poradenské praxe.  Při vlastní realizaci umožňují vnímat každého uživatele jako individualitu. Cíleně vedou jednotlivého klienta k seberozvoji a vyhodnocování vlastního potenciálu. Základ těchto dovedností tvoří učení v souvislostech na podkladě zprostředkovaných informací a sebezkušenosti.

Nabízenými programy bychom rádi oslovili pedagogy, které vnímáme v souladu s naším mottem jako „inspirativní průvodce vzdělávání. “ Dále rodiče, kteří svým působením a vedením mají možnost potenciál dítěte rozvíjet kontinuálně a podpořit jeho radost a přístup ke vzdělávání.