Jsme spolupracovnice a zároveň kamarádky, které spojuje společná profese, zájem o ni, láska k přírodě, úcta k lidem, radost z tvořivosti a zvídavost. V neposlední řadě je pro nás průsečíkem společný humor, bez kterého se v naší práci neobejdeme a bez kterého bychom v naší profesi s trochou nadsázky nepřežily. Ale nebojte se, děláme si legraci především samy ze sebe!

Obě celý profesní život pracujeme s lidmi s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami.  Náš přístup je založen na respektu k odlišnosti jedince a k problémům každého, kdo k nám přichází.

Jmenujeme se Zdeňka Michalová a Alžběta Kratochvílová.

Zdeňka má vystudovanou psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje v poradenství, učí na vysoké škole, nyní v kurzech celoživotního vzdělávání a lektorsky spolupracuje s některými organizacemi a nakladatelstvími. Je autorkou řady publikací.  Když zrovna nepracuje, tak ráda vaří, chodí do divadla, na výstavy a na procházky se svým psem.

Bětka má vystudovanou stejně jako Zdenka speciální pedagogiku.  Pracuje rovněž v poradenství a kromě diagnostické a reedukační činnosti se zabývá dramatickou výchovou a dramaterapií a lektoruje některé semináře pro učitele. Ve volném čase ráda sportuje, čte a tvoří.

Obě rády o věcech, které děláme přemýšlíme, diskutujeme, čteme, vyhledáváme informace a spojujeme je do dalších souvislostí.  Máme výhodu, že společná  práce, profesní sdílení a tvorba je pro nás zároveň zábavou. Týmovou práci vnímáme jako významný obohacující prostor.

Jsme spoluřešitelkami projektů a materiálů zaměřených na problémy v oblasti učení, pozornosti, paměti a rozvoj sociálních dovedností.

%d blogerům se to líbí: