Proškolení v dílu A nabízíme prostřednictvím vzdělávací organizace Dyscentrum http://www.dyscentrum.org/vzdelavani

Datum dalšího semináře n v budově Dyscentra a je možné se přihlásit na výše zmíněné adrese.

Obsahem kurzu je:

  • Terminologické vymezení a charakteristika pozornosti a paměti – základní pojmy a definice, vývoj paměťových schopností;
  • Informace o programu PAMIS, komu je program určen, cíle, obsah a struktura programu, rozbor jeho východisek (spontánní a formální učení, kognitivní edukace, Feuersteinova teorie zprostředkování);
  • Metodika a způsoby zprostředkování lekcí programu klientovi – teoretický rozbor a praktický nácvik, možnosti zprostředkování dílčích témat.

Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, speciálním pedagogům, psychologům sociálním pracovníkům popř. rodičům se zájmem o přímou práci se svým dítětem.

%d blogerům se to líbí: