Eduself z.ú.

Eduself je společnost zaměřená na edukaci, výzkumnou, metodickou, projektovou a publikační činnost. Naším hlavním cílem je kvalita vzdělávání, kterou vnímáme v širším filozofickém kontextu jako obohacení pro jednotlivce i společnost.

Programy, které vytváříme vycházejí z dlouholeté pedagogické a poradenské praxe.  Jsou postaveny na reálných základech, které nám umožňují vnímat každého našeho klienta, jako individualitu. Jejich cílem je vedení klienta k vyhodnocování a rozvoji svého vlastního potenciálu. Základem je učení v souvislostech na podkladě zprostředkovaných informací a sebezkušenosti.

Našimi programy bychom rádi oslovili pedagogy, které vnímáme v souladu s naším mottem jako „inspirativní průvodce vzdělávání. “ Dále rodiče, kteří svým působením a vedením mají možnost potenciál dítěte rozvíjet kontinuálně  a podpořit jeho radost a přístup ke  vzdělávání.

Kdo jsme?

PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová Ph.D.

Zdeňka má vystudovanou psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje v poradenství, učí na vysoké škole, nyní v kurzech celoživotního vzdělávání a lektorsky spolupracuje s některými organizacemi a nakladatelstvími. Je autorkou řady publikací.

Mgr. Alžběta Kratochvílová

Alžběta má vystudovanou speciální pedagogiku a psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Pracuje v poradenství a kromě diagnostické, terapeutické a reedukační činnosti se zabývá dramatickou výchovou, dramaterapií a lektoruje semináře pro učitele.

Obě celý profesní život pracujeme s lidmi s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami.  Náš přístup je založen na respektu k odlišnosti jedince a k problémům každého, kdo k nám přichází.      

Rády o věcech, které děláme přemýšlíme, diskutujeme, čteme, vyhledáváme informace a spojujeme je do dalších souvislostí.  Máme výhodu, že společná  práce, profesní sdílení a tvorba je pro nás zároveň zábavou. Týmovou práci vnímáme jako významný obohacující prostor.

Jsme spoluřešitelkami projektů a materiálů zaměřených na problémy v oblasti učení, pozornosti, paměti a rozvoj sociálních dovedností.

%d blogerům se to líbí: