Název PAMIS v sobě zahrnuje zkratky termínů paměť i soustředění.

PAMIS je intervenčním programem k stimulaci pozornosti a paměti s širokým uplatněním v individuální a popř. skupinové práci s klientem

od 10 ti let věku s neomezenou horní věkovou hranicí, tj. je vhodný i pro práci s dospělými lidmi. Absolvovat tento program může kdokoliv, kdo má potřebu zlepšit svou pozornost a paměť, není prvoplánově určen pouze pro klienta handicapovaného.

Vznikl v českém prostředí, vychází z dlouholeté praktické zkušenosti autorek z poradenské práce, při níž si ověřily, že často klienti mají snahu  zlepšit svou pozornost a paměť prostřednictvím rozličných cvičení, ale nikdo jim většinou nevysvětlí principy jejich efektivního fungování. Klienti v podstatě netuší, co jejich paměť s pozorností limituje. Prováděná cvičení pro ně bývají málo efektivní a brzy pro ně ztrácejí smysl a přitažlivost. Při kognitivním přístupu a objasnění se efektivita tréninku pozornosti a paměti výrazně zvýší. Klient postupně získává vnitřní motivaci vlastní mentální procesy stimulovat.

Při vytváření programu jsme vycházeli z principu puzzlu, v němž každý dílek je důležitý a propojuje ostatní. Občas při jejich skládání nevíte přesně, jaký obraz vznikne. Teprve potom, co najdete další dílek, si uvědomíte jejich propojenost. Podobně je to i s naším pro­gramem. Seznamuje klienta postupně s různými pojmy, které spolu souvisí, ale z počátku nemusí jejich souvislost vidět a uvědomovat si ji. Pokud projde celý program, měly by do sebe získané informace stejně jako dílky puzzlu perfektně zapadnout a vzájemně se propojit.

%d blogerům se to líbí: