Paměť a jak funguje?

Předpokládá se, že existují 3 hlavní druhy paměti:

  • senzorická (trvá zlomky sekund),
  • krátkodobá,
  • dlouhodobá.

Za aktivnější paměť se považuje senzorická a krátkodobá, které jsou vědomé, u dlouhodobější je větší míra pasivity, není vědomá. Paměť má své fáze, kterými ukládání informací prochází. Jedná se o vštípení, uchování a vybavení.

Nejprve vstupuje informace přes naše smysly do mozku. Tam se uloží do určitého typu paměti, podle jejího druhu.

Každý druh paměti potřebujeme k něčemu jinému. V praktickém každodenním životě uplatníme všechny z nich, ale například pro školní vzdělávání potřebujeme, aby si jednotlivé paměti informace tzv. předávaly (tvrdé a měkké slabiky, násobilku, vyjmenovaná slova, periodickou tabulku prvků, historická data…). K tomu je třeba neustále nabyté informace opakovat a používat.

 

Jak efektivně přesunout informaci z krátkodobé paměti do dlouhodobé?

Někdo se lépe učí, když informace vidí (sám si čte informace z knihy apod.). Druhý tvrdí, že si vše lépe zapamatuje, když informace poslouchá (výklad od druhé osoby, přeříkávání látky nahlas). Další se nejlépe naučí požadovanou látku tím, že si ji píše, kreslí, dělá grafy (poznámky, přepisování textů, podtrhávání klíčových výrazů).

Obecně však u většiny lidí dochází k zafixování poznatků přes více učebních cest najednou. Nejlepší je tedy používat kombinaci, např. čtení v knize s přeříkáváním látky nahlas, s podtrháváním a kreslením.

A hlavně – pokud se máte něco naučit, musíte k učení přistupovat odpočatí, vyspalí a nevystresovaní!

Shrnutí

Cílem je dostat nové poznatky z krátkodobé paměti do tzv. dlouhodobé. Pokud se nám to podaří, máme vyhráno, protože v ní dochází k pomalejšímu zapomínání.  Aby se nám podařilo informace z krátkodobé paměti uložit do paměti dlouhodobé, k tomu musíme to, jsme se naučili, průběžně opakovat.

A nezapomeňte: Čím více smyslů při učení používáte, tím lépe si poznatek zapamatujete.

Nejúčinnější metodou paměťového učení je systematické opakování poznatků, tj. že víte, proč a na co navazuje předcházející látka.

Snažte se to, co jste se naučili, využívat v praxi. Nezapomínejte se ptát sami sebe i druhých, pokud na to sami nemůžete přijít, k čemu je poznatek v praxi dobrý, spojte si jej s něčím konkrétním a hmatatelným.

%d blogerům se to líbí: