I. Paměťové asociace

Paměťové strategie, čili techniky především pracují s řetězením poznatků neboli s asociacemi, s obrazy a s opakováním. Neobsáhneme postupy všechny, seznámíme vás s některými z nich, které si potom i na základě své zkušenosti s jejich osvojením budete moci sami upravovat či rozšiřovat.Začneme s Metodami řetězení, tedy paměťovými asociacemi. Co to vůbec je asociace? S tímto termínem se můžete setkat v mnoha oborech. Konkrétně ale v psychologii, která se zabývá mj. pozorností i pamětí, znamená spojení např. mezi našimi náladami, myšlenkami, pocity, předměty i jevy, které si uvědomujeme aj. S tím souvisí asociativní paměť, ve které si vše vybavujeme a propojujeme na základě podobnosti s tím, co už alespoň trochu známe. Jako byste ze svorek na papír vyráběli řetízek a jednotlivé svorky postupně mezi sebou propojovali. Na svorku, kterou máte, napojíte druhou, kterou jste našli právě pohozenou na zemi. V krabičce s tužkami na vás vykoukne svorka třetí, kterou tam nenecháte jen tak povalo­vat a připojíte ji ke dvěma předešlým. Při technice asociací ještě využíváme toho, že si potřebné informace ukládáme do paměti zároveň jako vizualizované obrazy. Z metod řetězení vás seznámíme se dvěma technikami.

 1. Technika propojení pojmů.

Potřebujete si zapamatovat určité množství předmětů, dejme tomu, třeba čtyři. Jak budete postupovat?

– Nejprve si jednotlivé předměty či pojmy aj. zapíšete.

– Každý z nich si představíte před očima jako obrázek.

– Potom si zkusíte dva pojmy spojit do společného obrazu, čím bude vaše představa bláznivější, tím lépe si vše váš mozek zapamatuje.

– Stejně propojte druhý pojem s třetím, pak třetí se čtvrtým a utvářejte si jeden celkový obraz ze všech pojmů.

– Postup můžete opakovat v podstatě nekonečně.

Příklad:

Představte si, že si máte zapamatovat, co máte odpoledne určitě koupit. Je to notový sešit, baterka, polárkový dort, špendlíky a chléb.

Jak budete postupovat, abyste si vše do odpoledne zapamatovali? Z nějakého důvodu si nemůžete seznam napsat.

 1. Každou věc si představte před očima jako obrázek a zapojte ještě svou fantazii. Notový sešit si představíte jako tančícího pána s vousy a cylindrem. Špendlíky mo­hou mít podobu not, jejich bříška mají špendlíkové nožičky. Baterka pluje po obloze v podobě slunečního paprsku. Jdeme na vysokou horu, která vypadá jako bochník chleba. Polárkový dort může být tělem sněhuláka, který se pomalu roztéká.
 1. Nyní si všechny své představy spojujte postupně k sobě, až se vám před očima zjeví jeden společný obraz se všemi předměty. Zkuste si přitom klidně zavřít oči a živě si ho vybavte: Baterka pluje po obloze v podobě slunečního paprsku a září na vysokou horu, která vypadá jako bochník chleba. Na chlebové hoře pláče sněhulák s tělem polárkového dortu. Protože se pomalu roztéká, slzy mu kapou na cylindr pána – notového sešitu, kterému kolem hlavy skáčou noty se špendlíkovými nožičkami.
 1. 2 Technika příběhu

Větší množství pojmů si můžete také zapamatovat tak, že z nich vytvoříte souvislý příběh. Vymyšlený příběh ve vás vzbudí mnohem více pocitů než jednotlivé představy. Proto také všechny informace, které do příběhu zahrnete, vám utkví v paměti opravdu velmi dobře. Ale i tady můžete příběh propojit s obrazovou představou. Zamhouříte oči a promítáte si ho před očima jako živý film.

Příklad:

Máte si zapamatovat, jak jdou po sobě vyjmenovaná slova po „l“. Jejich jedna varianta zní takto: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš.

Jak postupovat?

K rychlejšímu zapamatování vám může pomoci příběh, který si ze slov vytvoříte, například: Po setmění byly slyšet u mlýna neznámé zvuky a do toho se začalo blýskat. Snad jsem se neztratil? Polykal jsem hrůzou, abych se uklidnil. Čas plynul rychle jako voda, ale mně to připadalo, že se vleče. Ke všemu jsem šlápl do mraveniště. Sáhl jsem do kapsy pro sušenky a začal je drobit mravencům. „Takhle se sušenkami plýtvat,“ řekla by moje sestra, která je má moc ráda a určitě by začala lítostivě vzlykat, že sušenky žerou lysí mravenci. Poškrabal jsem se na lýtku prstem omotaným lýkem a zalitoval, že není sníh a nemám tu své lyže. Připevnil bych si je na boty a ujížděl odsud. Trochu mne uklidnila příjemná citronová vůně pelyňku a v druhé kapse medvídek z plyše, kterého jsem pořád hladil. Někdo se mnou zatřásl: „Brácho, nespi!“ Ulevilo se mi, že to byl jen sen.

POZOR! Pokud zapomenete první slova ze sestaveného příběhu, můžete zapomenout celý příběh a jeho souvislost. Proto je lepší, dokud nebudete mít s touto technikou velkou zkušenost, vytvářet raději kratší příběhy, jako je ten následující:

Jiný příklad:

Potřebujete si zapamatovat slova, v nichž se uprostřed píše po v měkké i. Jsou to slova: vidět, viset, vinout, viklat, visutý. Pomůže vám věta: Vidím viset vidličku, jak se viklá na větvi, když se vinu přes visutý most.

Nezapomeňte přitom, že Technika příběhu je druhem mnemotechniky, takže jejím procvičováním a trénováním zlepšujete svoji paměť, rozvíjíte svou kreativitu a schopnost soustředění.

II. Technika opakování

Jedná se o velice důležitou metodu. Nejvíce nových informací si zapamatujeme, pokud si je budeme osvojovat záměrně, v přerušovaných cyklech s pravidelným opa­kováním. Soustavné opakování něčeho, co si potřebujete zapamatovat, vám umožní přidat osvojovanou informaci k těm již dříve osvojeným.

S pomocí vědomého chtěného opakování můžete v krátkém čase svou paměť zlepšit o 100% během krátké doby.

Německý psycholog Hermann Ebinghaus se věnoval výzkumu lidské paměti již v 19. Století a vytvořil tzv. křivku zapomínání.

Ta nám zjednodušeně říká, že nově získaná informace není příliš pevná, a proto ji velkou rychlostí zapomínáme, čím delší doba od naučení se nové látky uplyne, tím více toho zkrátka zapomeneme. Obranou proti této nezvratné vlastnosti lidské paměti je správný způsob opakování. Zdůrazňujeme slovo „správný“, protože nesprávné způsoby opakování jsou totální ztrátou času.

A jak správně opakovat? Slyšeli jste již někdy o křivce řízeného učení?

Zpočátku opakujte látku i s jejím pečlivým procvičením. Čím více ji budete

mít osvojenou, postačí již jen její stručné připomenutí. I malé připomenutí

totiž oživí mozkové spoje a vryje látku hlouběji do paměti.

Abyste tedy byli schopni si naučenou informaci udržet stále v paměti, musíte si ji opakovat. Ideální doba opakování zjištěná měřením je 10 minut po skončení jejího osvojení, další opakování je vhodné po 24 hodinách, další po týdnu, pak dvanácti dnech, dále měsíci a potom nám už stačí doba opakování jen po 6 měsících.

III. Strategie akronyma

Wikipedie uvádí: Akronym či akronymum (slovo pochází z řečtiny – ἄκρος akros „krajní“ a ὄνομα onoma „jméno“) je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hláskována a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov.

Akronym co by paměťová strategie je tedy vymyšlenou kombinací písmen, ze kterých si vytvoříte slovo. Každé písmeno ve slově vás dovede k zapamatování si nějaké důležité informace.

Příklady:

 • Jdete nakupovat. Máte koupit ředkvičky, ementál, noviny a krupici. Vytvoříte si a zapamatujete slovo KŘEN:

K =krupice; Ř = ředkvičky; E= ementál; N  = noviny.

 • Jedete každý den do jiného města, všude máte pracovní setkání.

Napoví vám slovo MLSEK: M = Most; L = Litvínov; S = Sokolov; E = Ejpovice; K = Kladno.

IV. Strategie akrostika

Akrostika jsou podobná akronymům, ale místo zapamatování slova si zde zapamatujete větu, v níž první písmeno každého slova je pomůckou k zapamatování určitého pojmu začínajícího na ono písmeno. Jinak řečeno, akrostika jsou pomocné věty, které nám umožní si zapamatovat jinak těžko zapamatovatelné informace.

Akrostikum je velmi užitečné, pokud si musíte některé informace zapamatovat v určitém pořadí.

Příklady:

 • Potřebujete si zapamatovat do hodiny chemie 15. skupinu chemických prvků. Je to dusík, fosfor, arzen, antimon a bismut. Potřebujete znát ale i zkratky těchto prvků a ty si ne a ne zapamatovat.

Pomůže vám akrostikum, v našem případě věta: Naše Petra Asi Sbalila Bikiny.

 • Jiné akrostikum vám například pomůže si zapamatovat pořadí planet od Slunce. Pořadí planet je následující: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

Akrostikum: Mezi Velmi Zajímavými Městy JStále Uváděn Náchod

 • Slovesné třídy v češtině již nikdy nezapomenete, když si zapamatujete větu: žENE JE bÍdA:

Koncovky slovesných tříd tedy jsou:

 1. – E
 2. – NE
 3. –JE
 4. – Í
 5. – Á

V. Technika loci

Název této techniky vychází z latinského slova locus, což v překladu znamená místo. Strategie spočívá v rozmístění věcí, které si chcete zapamatovat, do představy nějakého pro vás důvěrně známého prostředí. Může to být cesta do školy, procházka se psem, váš pokoj či lednička. Čím lépe takové prostředí známe, tím nás napadne více míst, kam můžeme ve svých představách nové informace položit, zavěsit, zastrčit Když si chcete seznam věcí vybavit, stačí si představu postupně projít. Jednotlivé položky by vám měly naskočit.

Známý prostor totiž ve vás vyvolává hodně pocitů. Především pokud to budou příjemné pocity a propojí se vám s novými informacemi, lépe si je do paměti uložíte.

S pomocí techniky loci si můžete zapamatovat i každodenní povinnosti, na které často zapomenete.

Příklad:

Cestou z odpoledního sboru máte dojít k paní Pivoňkové objednat vyčištění koberce v obývacím pokoji. V prodejně PET máte koupit prasečí ouško pro vašeho psa Brunnyho.

V papírnictví potřebujete trojúhelník na rýsování. Až přijdete domů, musíte vyčistit akvárium vodní želvě Eleonoře a zamést podlahu na chodbě u výtahu.

Jak postupovat?

Vybavte si například svůj pokoj. Představte si, kam všechno, co máte zařídit a udělat, umístíte. Na podlaze si představte koberec, ze kterého vychází omamná vůně pivoněk. Je tak silná, že vás z ní bolí hlava. Podíváte se – leží na něm rozházené pivoňky. Seberete je a dáte do vázy tvaru trojúhelníku, kterou postavíte na polici u psacího stolu. Vedle vázy je otevřená kniha s obrázky prasátek s velkýma štětinatýma ušima. U dveří je opřené koště, které jak se pohne, padá rukojetí směrem do vašich rukou. Pod psacím stolem se šplouchá v akváriu želva. Snaží se vyšplhat ven a kousnout vás do palce u nohy.

Tak a teď stačí v myšlenkách jenom projít pokoj a okamžitě si vybavíte, co máte všechno udělat a zařídit.

Jak vytvořit správnou cestu?

 • Je dobré vytvořit si několik cest (například 3), které průběžně střídavě využíváme na ukládání informací, které si nechceme trvale pamatovat (nákup, úkoly, plán dne, osnova prezentace…). stanoviště musíme před sebou vždy konkrétně vidět. Nikdy nezobecňujeme. Zásuvka musí vypadat stejně tak, jak v skutečnosti.
 • Jednotlivá zastavení musí být odlišná. To znamená, že pokud máme v místnosti dvě podobná okna, dveře nebo jiné objekty, do cesty zařazujeme pouze jedno z nich.
 • Zastavení jdou po sobě ve stejném sledu, jak jsou reálně uspořádány.

Preferujeme ty objekty, do kterých jde něco vložit. Usnadní nám to.

VI. Stimulace zrakové paměti

Zraková paměť nám pomáhá rozpoznávat předměty a obrázky jako celek a uchovávat je v paměti. Abyste si některý tvar dobře zrakem zapamatovali a následně vybavili, musíte si ho ale také umět správně rozložit na části, udělat si logický plán, jak postupovat.

Úkol: Podívejte se na obrázek, sledujte ho 30sekund a snažte se ho zapamatovat. Pak obrázek zakryjte a pokuste se ho nakreslit tak, aby vypadal co nejvíce stejně jako ten původní. Jak se vám to povedlo?

 • Pokud vnímáte, že výsledek toho, co jste si zapamatovali a nakreslili mohl dopadnout mnohem lépe, sledujte s námi, jak byste si mohli obrázek rozdělit na části. Tak by se vám mohlo lépe podařit si obrazec zapamatovat a správně jej překreslit.

Jak postupovat?

 1. Podívejte se na obrázek jako na základní tvar čtverce a zaměřte se na to, že je celý rozdělen kolmicemi na 4 čtverce menší.
 2. Základní velký čtverec je dále rozdělen úhlopříčkami, kterými se dělí ony 4 malé čtverce na trojúhelníky.
 3. Postupujte ve směru hodinových ručiček a pomyslně si označte všechny trojúhelníky vcelku jedničkou, všechny rozdělené dvojkou. Trojúhelníky č. 1 jsou celé žluté, dvojky rozdělené opět na trojúhelníky fialové a červené, červené se setkávají vrcholy na středu obrázku a vytváří jakýsi větrník.
 4. No, a nyní zakryjte obrázek a zkuste ho nakreslit znovu. Povedlo se vám to lépe?

VII. Zapamatování čísel

Technik, jak si zapamatovat čísla a jejich kombinace je celá řada. My se zaměříme na dvě nejznámější a nejosvědčenější:

 • Technika číslo-symbol
 • Technika číslo-rým
 1. Technika číslo-symbol

Při této technice přiřazujeme každé číslici od 0 do 9 pomocné slovo, dohromady tedy 9 pomocných slov, která nám umožní uložit si do paměti libovolnou řadu čísel. Abyste si jednotlivá slova dobře zapamatovali, vymyslete si pomocná slova, která se jednotlivým číslům budou podobat například tvarem nebo s nimi budou nějak jinak souviset. Můžete využít i některou z technik, které jsme již probírali (techniku příběhu, techniku loci, techniku řetězení asociací. Pokud vás nenapadnou pomocná slova vaše vlastní, můžete použít náš návrh, uvedený v následující tabulce:

Tabulka č.1: Návrh pomocných slov k zapamatování si číslic 0-9

ČíslicePomocné slovo/obraz číslaZdůvodnění
0Vajíčkovajíčko má podobný tvar jako číslice 0
1Bičobdobně vypadá bičík kočího
2Labuťhlava, dlouhý krk a tělo plovoucí po hladině
3Poutapouta na ruce
4Plachtaplachta na lodičce
5Rukaruka má 5 prstů
6ChobotSlon kývá hlavou s chobotem zatočeným do čísla 6
7HavraniPohádka Sedmero havranů
8Brýlebrýle bez nožiček (cvikr)
9Balóneknafukovací balónek na provázku

Jak postupovat?

 1. a) Napište si do sloupku nebo tabulky, jako to máme my, číslice od 0 do 9.
 2. b) Ke každé číslici přiřaďte nějaký obraz, který bude vaše číslo představovat (ob­dobně, jako to je v naší tabulce). Příklad: číslo 0 může někomu připomínat střed květiny, obličej, ale třeba kytku, hlavu draka…záleží plně na vaší fantazii.
 3. c) Naučte se zpaměti ke každé číslici pomocné slovo (obraz), který jste pro ni zvolili.

Obrazy čísel:

012
345
678
9  
  

Příklad: Potřebujete si zapamatovat číslo 7589 a už vidíte, jak sedm havranů sedá černokněžníkovi na jeho nataženou ruku s roztaženými pěti prsty, které si prohlíží přes své tlusté brýle. Tu náhle se na obloze objeví balónek a havrani zamávají křídly, vzlétnou vzhůru do oblak a snaží se balónek dohnat a ostrými zobany proklovnout.

Potřebujete si zapamatovat číslo 20? Labuť se sklání nad právě sneseným vajíčkem. Atd…

Pokud si dokážete popsané situace pomocí svých slov představit, budete mít poměrně jistotu, že čísla si zapamatujete na hodně dlouho.

2 .Technika číslo-rým

Místo pomocných slov, která připomínají číslice tvarem, obrazem aj. použijte jako pomocná slova pouze ta rýmující se s číslicemi od 0 do 9. I tady je opět lepší, když si vymyslíte rýmy sami, ale inspiraci můžete najít v naší Tabulce č…Postup je stejný jako u techniky číslo-symbol.

Tabulka č. 2 : Přehled možných rýmů k  číslicím 0-9

ČíslicePomocné slovo – rým
0 (nula)Smůla
1(jedna)Bedna
2 (dvojka)Bójka
3 (trojka)Stojka
4(čtyři)Štíři
5 (pět)Svět
6Lest
7sérum
8rozum
9medvěd

Takže například číslo 1961 převedené do pomocných slov by bylo:

Bedna – medvěd – lest – bedna

 1. 3 Technika, která se také dobře osvědčuje, se nazývá Master systém a prezentuje ji například lektorka Pavlína Boučková. Spočívá v převodu číslic na písmena a z nich vytvořená slova, která si lépe představíme.
 • Převod číslic na písmena:

0 N

1 J

2 D

3 T

4 Č

5 P

6 Š

7 S

8 M

9 V

Sami si na začátku najděte klíč, který Vám bude nejlépe sedět. Příklad: 1724 = JSDČ

Varianta 1. Pro tvorbu slov můžete použít validní písmena, která všechna nesou informaci o číslici.Vytvořená slovíčka nemusí mít žádný smysl:

1724 = JáSá DoČí. Vytváření chce již více praxe, dešifrování je jednoduché

Varianta 2. Každé počáteční písmeno slova znamená jednu číslici.

5334 = Pěstujeme Tisíce Tulipánů Ćervených. Vytváření jednoduché, ale na jedno písmeno jedno slovo vede při delším slovu k tomu, že věta je velmi dlouhá.

VIII. Metoda vysvětlování

Představte si, že jdete s kamarádem na přírodovědnou besedu. Víte, že je o agamách, ale vlastně vůbec nevíte, jak taková agama vypadá. Na váš dotaz vám kamarád odpoví: „Víš, jak vypadá drak? Tak takhle nějak vypadá agama, ale je malá a vejde se člověku do ruky.“ A ty už máš představu, jak taková agama vypadá, utvořila se vám asociace mezi obsahem pojmu drak a agama. Drak je taková původní svorka, se kterou jste si propojili „druhou svorku“, agamu a dohromady je propojili do jednoho obrázku. Paměťové asociace tedy fungují na principu vybavování si toho, co už znáte a propojení s tím, co je pro vás nové a do té doby neznámé. Vše si do paměti uložíte ještě v podobě jasného vizualizovaného obrázku.

Jestliže něčemu rozumíte, pak to znamená, že vám to dává smysl a význam a že jste schopni toto poznání, informaci, činnost smysluplně používat.

Kamarád vám dokázal vysvětlit jednoduchým způsobem, co je to agama. Je zřejmé, že musel o agamách něco znát, mít načtená určitá fakta, aby vám dokázal přiblížit potřebnou informaci. A takhle byste měli postupovat vždy i vy, když si něco nového osvojíte, naučíte se novou strategii, ale i nějakou novou látku ve škole, když zvládnete novou dovednost! Měli byste si najít někoho a pokusit se mu svoje znalosti předat. Nic neověří lépe, jak jste nějakou informaci pochopili, než vysvětlení jejího obsahu někomu jinému. Když toto zvládnete, máte i jistotu, že si vše lépe a dlouho zapamatujete. Dokázat někomu něco srozumitelně vysvětlit znamená, nejen že určité znalosti máte dokonale osvojeny, ale že zároveň dokážete tyto informaci přizpůsobit a přiblížit třeba i na různých příkladech ostatním tak, aby i oni pochopili, o čem jí vykládáte.

%d blogerům se to líbí: