Možnost přímého vedení klienta programem PAMIS

Dle potřeb jednotlivých klientů vyhodnocujeme spolu s ním nejvhodnější způsob podpory a provázení. Nabízíme jednorázové konzultace i možnost dlouhodobějšího vedení.

Jednorázové konzultace zaměřené na zmapování silných a slabých stránek v oblasti pozornosti a paměti a výukových stylů.  Vedeme klienta k uvědomování si svých možností, které by mu měly pomoci se efektivně dále rozvíjet a pracovat na sobě. Ukazujeme mu možnosti a zdroje, včetně výukových materiálů a pomůcek, ze kterých může čerpat.

Dlouhodobější vedení a nácvik je zaměřen na provázení programem PAMIS. Začínáme vždy vstupním rozhovorem, kde si upřesňujeme cíle, kterých chce klient dosáhnout a způsob jejich dosažení, včetně jeho a našich časových možností. Snažíme se, pokud je to možné o pravidelnost setkání, jelikož program je optimálně postaven na „provázení“ klienta a vzájemném sdílení.

Každé setkání je zaměřeno na práci s programem PAMIS s návazností jednotlivých kapitol a na reflexi již probraného obsahu. Program je přizpůsobován možnostem klienta, které se mohou i v průběhu práce měnit. Pracujeme s díly PAMIS A i B. Optimálně se snažíme o propojení a zprostředkování teoretického „know how“ obsaženého v díle PAMIS A s praktickým přemostěním do dílu PAMIS B, kde klient prostřednictvím konkrétních cvičení zkoumá svoji paměť a pozornost.

Nebojte se prozkoumat svou paměť a pozornost! Přijďte a zkuste nalézt své možnosti i efektivní způsob, jak je rozvíjet!

%d blogerům se to líbí: