Co nabízíme:

 • Funkční inovativní vzdělávací programy akreditované MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT-7729/2021-2-225. Jsou určeny pedagogům, poradenským pracovníkům, asistentům pedagoga.
 • projektové dny pro MŠ a vyšší stupeň vzdělání,
 • individuální konzultace a podporu při realizaci programů.

Nabízené vzdělávací programy:

PAMIS – program k stimulaci POZORNOSTI A PAMĚTI

 • je určen k individuální i skupinové práci s klientem od 10 let věku s neomezenou horní věkovou hranicí,
 •  hodí se pro kohokoliv, kdo chce efektivně rozvíjet svou paměť a pozornost,
 • osvědčuje se jednak u klientů s nízkou úrovní pozornosti a paměti např. u osob s ADHD, jednak u klientů, kteří chtějí a potřebují tuto oblast rozvíjet a vědět,  „jak na to“ např. studenti SŠ, VŠ.

Rozsah hodin:  16 hodin rozdělených do 2 dnů
Cena:   2800,- Kč                 
Do ceny kurzu je zahrnut materiál obsahující 4 publikace, včetně podrobné metodiky vedení
Realizace kurzu on line formou či prezenčně, možné objednat kurz „na klíč“ s minimální účastí 15 osob


Sociální dovednosti v MŠ  – program  pod názvem Áďa a Tim, objev padáku aneb neboj se ptát PROČ…! k posilování sociálních dovedností a minimalizaci nevhodného chování u dětí předškolního a raného školního věku.

 • upevňuje základní sociální dovednosti, klade důraz na propojování souvislostí v různých sociálních situacích,
 • rozvoj seberegulace chování, děti se učí vědomě se zklidnit, vyjadřovat své pocity a potřeby,
 • podkladem pro zprostředkování je   publikace lektorek vydaná v nakladatelství Grada Sociální dovednosti v mateřské škole.

Rozsah hodin:  7 hodin
Cena:   1450,- Kč
Do ceny kurzu je zahrnut materiál obsahující
Realizace kurzu on line formou či prezenčně, možné objednat kurz „na klíč“ s minimální účastí 15 osob


Obtíže v chování u dětí předškolního a raného školního věku a techniky k jejich minimalizaci

 • osobnostně-sociální rozvoj dětí ve věku od 2 do 6 let;
 • etiologie a symptomatologie ADHD a dalších komorbidních obtíží determinujících průběh edukace v MŠ;
 • praktický nácvik technik vedoucích ke zklidnění dítěte včetně projevené sebereflexe z prožitku nacvičovaných technik
 • podkladem pro zprostředkování technik je II. část publikace lektorek vydaná v nakladatelství Grada Sociální dovednosti v mateřské škole, kterou účastník kurzu obdrží.

Rozsah hodin:  7 hodin
Cena:   1450,- Kč
Do ceny kurzu je zahrnuta cena výše uvedené publikace
Realizace kurzu on line formou či prezenčně, možné objednat kurz „na klíč“ s minimální účastí 15 osob

Mám zájem o seminář Obtíže v chování u dětí předškolního a raného školního věku a techniky k jejich minimalizaci – formulář


HYPO – program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti

 • je  prevencí SPUCH v předškolním a raném školním věku, 
 • je určen dětem ve věku 5,5 – 8 let,

Rozsah hodin:  6 hodin
do ceny kurzu není zahrnut materiál v ceně 2000,- Kč, bez kterého není možné program s klienty realizovat.
Realizace kurzu on line formou či prezenčně, možné objednat kurz „na klíč“ s minimální účastí 15 osob

%d blogerům se to líbí: