Jedná se o velice důležitou metodu. Nejvíce nových informací si zapamatujeme, pokud si je budeme osvojovat záměrně, v přerušovaných cyklech s pravidelným opa­kováním. Soustavné opakování něčeho, co si potřebujete zapamatovat, vám umožní přidat osvojovanou informaci k těm již dříve osvojeným.

 

S pomocí vědomého chtěného opakování můžete v krátkém čase svou paměť zlepšit o 100% během krátké doby.

Německý psycholog Hermann Ebinghaus se věnoval výzkumu lidské paměti již v 19. Století a vytvořil tzv. křivku zapomínání.

 

 

Ta nám zjednodušeně říká, že nově získaná informace není příliš pevná, a proto ji velkou rychlostí zapomínáme, čím delší doba od naučení se nové látky uplyne, tím více toho zkrátka zapomeneme. Obranou proti této nezvratné vlastnosti lidské paměti je správný způsob opakování. Zdůrazňujeme slovo „správný“, protože nesprávné způsoby opakování jsou totální ztrátou času.

 

A jak správně opakovat? Slyšeli jste již někdy o křivce řízeného učení?

Zpočátku opakujte látku i s jejím pečlivým procvičením. Čím více ji budete

mít osvojenou, postačí již jen její stručné připomenutí. I malé připomenutí

totiž oživí mozkové spoje a vryje látku hlouběji do paměti.

Abyste tedy byli schopni si naučenou informaci udržet stále v paměti, musíte si ji opakovat. Ideální doba opakování zjištěná měřením je 10 minut po skončení jejího osvojení, další opakování je vhodné po 24 hodinách, další po týdnu, pak dvanácti dnech, dále měsíci a potom nám už stačí doba opakování jen po 6 měsících.

%d blogerům se to líbí: