Ukázka LEKCE 2 – Díl A

Téma: MOTIVACE

Cíl:
• Seznámit se s pojmem motivace a porozumět mu.
• Pochopit rozdíl mezi vnější a vnitřní motivací.
Klíčové slovo: MOTIVACE, MOTIV

Komentář k lekci: Stalo se vám někdy, že jste měli splnit nějaký úkol, třeba uklidit nádobí z myčky nebo dokončit účetní uzávěrku, ale celou dobu jste mysleli na to, že vaši přátelé a kamarádi ve stejný moment například chatují a vy přicházíte o společnou diskuzi s nimi? Nevydržíte to, rozdělanou práci opouštíte a prostě se jdete bavit s ostatními? Anebo jste se měli učit na test a místo toho jste se věnovali něčemu úplně jinému! Každému člověku se občas stane, že má splnit nějakou povinnost – a místo toho se v myšlenkách věnuje něčemu úplně odlišnému, co s prováděnou činností ale vůbec nesouvisí nebo se jí úplně vyhne a dělá něco jiného. Co se s tím dá dělat? Popisovaný problém souvisí s tzv. motivací.
Právě proto se v této lekci budeme zabývat a povídat si o motivaci a motivech.

Otázky k promyšlení a k diskuzi:

  1. Co vyjadřuje slovo motivace?
  2. S jakými druhy motivace se setkáváme?
  3. Kdo (co) všechno naši motivaci ovlivňuje?
  4. Jakou konkrétní úlohu sehrávají v motivaci k různým druhům činnosti vaši kamarádi, rodiče, známí, učitelé, vy sami…?
  5. Co je pro vás významnou a nevýznamnou motivací?
  6. Jak můžete svou motivaci zvyšovat?
    Úkoly a aktivity:
  7. Zamyslete se nad činnostmi, které děláte rádi. Co je pro vás tou správnou pohnutkou (motivem), že se takovou činností zabýváte? Přemýšlejte, vyberte si nějaké činnosti a ke každé z nich uveďte dva takové motivy. Využijte pracovní list č. 4 s názvem Motivace I.
%d blogerům se to líbí: