Technik, jak si zapamatovat čísla a jejich kombinace je celá řada. My se zaměříme na dvě nejznámější a nejosvědčenější:

  • Technika číslo-symbol
  • Technika číslo-rým

 

  1. Technika číslo-symbol

Při této technice přiřazujeme každé číslici od 0 do 9 pomocné slovo, dohromady tedy 9 pomocných slov, která nám umožní uložit si do paměti libovolnou řadu čísel. Abyste si jednotlivá slova dobře zapamatovali, vymyslete si pomocná slova, která se jednotlivým číslům budou podobat například tvarem nebo s nimi budou nějak jinak souviset. Můžete využít i některou z technik, které jsme již probírali (techniku příběhu, techniku loci, techniku řetězení asociací. Pokud vás nenapadnou pomocná slova vaše vlastní, můžete použít náš návrh, uvedený v následující tabulce:

 

Tabulka č.1: Návrh pomocných slov k zapamatování si číslic 0-9

 

Číslice Pomocné slovo/obraz čísla Zdůvodnění
0 Vajíčko vajíčko má podobný tvar jako číslice 0
1 Bič obdobně vypadá bičík kočího
2 Labuť hlava, dlouhý krk a tělo plovoucí po hladině
3 Pouta pouta na ruce
4 Plachta plachta na lodičce
5 Ruka ruka má 5 prstů
6 Chobot Slon kývá hlavou s chobotem zatočeným do čísla 6
7 Havrani Pohádka Sedmero havranů
8 Brýle brýle bez nožiček (cvikr)
9 Balónek nafukovací balónek na provázku

 

 

Jak postupovat?

  1. a) Napište si do sloupku nebo tabulky, jako to máme my, číslice od 0 do 9.
  2. b) Ke každé číslici přiřaďte nějaký obraz, který bude vaše číslo představovat (ob­dobně, jako to je v naší tabulce). Příklad: číslo 0 může někomu připomínat střed květiny, obličej, ale třeba kytku, hlavu draka…záleží plně na vaší fantazii.
  3. c) Naučte se zpaměti ke každé číslici pomocné slovo (obraz), který jste pro ni zvolili.

 

Obrazy čísel:

0 1 2
3 4 5
6 7 8
9    
   

 

 

Příklad: Potřebujete si zapamatovat číslo 7589 a už vidíte, jak sedm havranů sedá černokněžníkovi na jeho nataženou ruku s roztaženými pěti prsty, které si prohlíží přes své tlusté brýle. Tu náhle se na obloze objeví balónek a havrani zamávají křídly, vzlétnou vzhůru do oblak a snaží se balónek dohnat a ostrými zobany proklovnout.

Potřebujete si zapamatovat číslo 20? Labuť se sklání nad právě sneseným vajíčkem. Atd…

Pokud si dokážete popsané situace pomocí svých slov představit, budete mít poměrně jistotu, že čísla si zapamatujete na hodně dlouho.

 

2 .Technika číslo-rým

 

Místo pomocných slov, která připomínají číslice tvarem, obrazem aj. použijte jako pomocná slova pouze ta rýmující se s číslicemi od 0 do 9. I tady je opět lepší, když si vymyslíte rýmy sami, ale inspiraci můžete najít v naší Tabulce č…Postup je stejný jako u techniky číslo-symbol.

 

 

 

 

Tabulka č. 2 : Přehled možných rýmů k  číslicím 0-9

 

Číslice Pomocné slovo – rým
0 (nula) Smůla
1(jedna) Bedna
2 (dvojka) Bójka
3 (trojka) Stojka
4(čtyři) Štíři
5 (pět) Svět
6 Lest
7 sérum
8 rozum
9 medvěd

 

Takže například číslo 1961 převedené do pomocných slov by bylo:

Bedna – medvěd – lest – bedna

 

  1. 3 Technika, která se také dobře osvědčuje, se nazývá Master systém a prezentuje ji například lektorka Pavlína Boučková. Spočívá v převodu číslic na písmena a z nich vytvořená slova, která si lépe představíme.

 

  • Převod číslic na písmena:

0 N

1 J

2 D

3 T

4 Č

5 P

6 Š

7 S

8 M

9 V

 

Sami si na začátku najděte klíč, který Vám bude nejlépe sedět. Příklad: 1724 = JSDČ

 

Varianta 1. Pro tvorbu slov můžete použít validní písmena, která všechna nesou informaci o číslici.Vytvořená slovíčka nemusí mít žádný smysl:

1724 = JáSá DoČí. Vytváření chce již více praxe, dešifrování je jednoduché

 

Varianta 2. Každé počáteční písmeno slova znamená jednu číslici.

5334 = Pěstujeme Tisíce Tulipánů Ćervených. Vytváření jednoduché, ale na jedno písmeno jedno slovo vede při delším slovu k tomu, že věta je velmi dlouhá.

%d blogerům se to líbí: